kago dahlia

MW_ifj__0008_C15-NOUS-012
MW_ifj__0008_C15-NOUS-012

kago dahlia
flexible basket in tin
by: ono rina & nousaku
made in japan

IFJ-NOUS-012
kago dahlia

W: 21.5 cm
L: 21.5 cm
H: 2 cm

$285

$228